برق مورد نیاز کمکی برای کارخانه های تولید ذغال سنگ