که به اندازه استفاده از زغال سنگ در نیروگاه حرارتی