روش های فلدسپات پردازش و کوارتز و از سنگ چه می باشد